සුභ නව වසරක් වේවා!!!!

ඔබ සැමට මේ 2010 අවුරුද්ද සියලු බලාපොරොත්තු ඉටුවන සුභම සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා.............

ප්‍රශ්ණ වලට විසදුම්..... Sound problems

ඔන්න අද මම කියන්න යන්නේWindows වල සේවාවන්(windows services) නතර වුනාම ඇතිවන ප්‍රශ්ණ ගැනයි. මෙය ගැන දැනුමක් තියාගන්න එක කාටත් හොදයිනේ.

අද මම කියන්න යන්නේ windows audio යන සේවාව නතර වුනාම වෙන් දේ ගැනයි...

මෙම සේවාව නතර වුනාම අපට අපගේ පරිගණකයේ කිසිම sound එකක් play කලාට අහන්න බැහැ.
start --> all programs --> accessories --> Entertainment --> volume control ට ගිය විට පහත ආකාරයේ පණිවිඩයක් තමා දෙන්නේ.

ඇතම් විට මෙය වෛරස් ප්‍රහාර මගින් වෙන්න පුලුවන්(disable the service).


මෙය කරගැනීමට services වෙත යායුතු වෙනවා
කෙටිම පාර 'RUN' හි services.msc යනුවෙන් ටයිප් කර enter කරන්න.

නොමිලේ ලබාගන්න Panda Cloud Antivirus 1.0
නොමිලේ ලබාගන්න පුලුවන් වයිරස් ගාඩ් එකක් හොයනවානම් මෙන්න Panda Cloud Antivirus Free Edition 1.0 . හැබැයි මේ සදහා හොද වේගවත් අන්තර්ජාල පහසුකමක් තිබිය යුතු වෙන බව කියනවා.

"Panda Cloud Antivirus" is based on new cloud computing concept in which services are provided over Internet. This new antivirus scans files through Internet which makes it very light on system resources. It also doesn't need regular updating of virus definitions as it automatically updates the virus definitions in the cloud (remote server) and scans your files using those latest virus definitions.