සද්දේ මදිද? එහෙනම් මෙතනින් වැඩි කරගන්න.


අපිට සමහරක් Mp3 ෆයිල්ස් හම්බවෙනව සද්දේ අඩු . ඉතින් මේ වගේ ෆයිල් එකක් අපිට Play කරගන්න උනොත් Player එකේ සද්දේ වැඩි කරගන්න වෙනවා .
මේ තියෙන්නේ එහෙම ෆයිල්ස් වල sound වැඩි කරගන්න පුලුවන් වෙබ් සයිට් එකක්.
Light, Loud, Louder, Loudest යනාදී ක්‍රම 4කට අපිට sound වැඩි කර ගන්න පුලුවන්

No comments:

Post a Comment