ඔන්ලයින් වීඩියෝ කන්වර්ටරය

අපිට යූ-ටියුබ් හෝ වෙනත් බෙබ් සයිට් එකකින් එහි ඇති වීඩියෝවක් විවිධ formats වලට covert කරගන්න අවශ්‍ය නම් අපිට එම අදාල වීඩියෝව බාගෙන video converter ක් මගින් අවශ්‍ය format එකට  convert කරගන්න වෙනවා.
දැන් මෙන්න ඒ සදහා ඊට වඩා පහසු ක්‍රමයක් වීඩියෝව ඔන්ලයින්ම අපට අවශ්‍ය format එකට convert කරගන්න පුලුවන් වෙබ් සයිට් එකක්. මෙමගින්  flv,avi,mp3,wav,3gp,mp4,wmv ආදි විවිධ formats වලට අපට ඔන්ලයින්ම convert කරගන්න පුලුවන්. අපට අවශ්‍ය වන්නේ අදාල video එකේ පාත් එක මෙම සයිට් එකට ලබාදීම පමණයි. 

 
  
  

මේ වාගේම වෙබ් සයිට් එකක් ගැන මම කලින් ඉදිරිපත් කල විස්තරයක්..
මේකත් බලන්න


1 comment:

  1. ස්තූතියි.....මමත් ඔන්න ලින්ක් එක දාගත්තා....

    ReplyDelete