එන්න වෙබ් අවකාශයේ ඇවිද යන්න...

මේක වෙබ් සයිට් එකක් .මෙම වෙබ් සයිට් එකට ගිහිල්ලා අපට අවශ්‍ය තවත් වෙබ් සයිට් එකක් ලබාදීලා යන්න පුලුවන් තැන් (ලින්ක්) නිරීක්ෂණය කරන්න පුලුවන් (හරියට සිතියමක් බලනවා වගේ )


 


1 comment:

  1. වාව් ඒකනම් මාරයි
    කියල වැඩක් නෑ නියමයි

    ReplyDelete