හැඩකාර Linux පොඩ්ඩා...මට පහුගිය දවසක හුරුබුහුටි Linux පොඩ්ඩෙක්ව ම්බ වුනා. ඉතින් මම මේක නිදහසේ ඉන්න වේලාවක රන් කරලා බැලුවා එක්ක. ලගදි මගේ බ්ලොග් එකට වීඩියෝ එකක් දාන්නත් බැරි වුන නිසා මම මේක රෙකෝඩ් කරගත්තා ඉහත තියෙන්නේ එම වීඩියෝ එක. මේ සදහා මම Sun Portable Virtual Box යොදාගත්තා(මේ සදහා VMware Playerද යොදාගත හැක.).

මේ Linux පොඩ්ඩා ගැන කියනවානම් Puppy Linux ව Pentium 1 Machine එකක වුනත් රන් කරලා බලන්න පුලුවන්.

මෙම Puppy Linux ව USB Flash එකක හෝ Hard Drive එකක වුනත් install කරගන්න පුලුවන්.

පහත තැන් වලින් අදාල මෘදුකාංග ලබාගන්න

Puppy Linux ISO File

Sun xVM VirtualBox 3.04 Portable

VmWare Player

සමාන ලිපි

පෝටබල් ලෝකයෙන්- වින්ඩෝස් උඩ දුවන පෝටබල් උබුන්ටු...

පෝටබල් ලෝකයෙන්- මැක් පොඩ්ඩා
No comments:

Post a Comment