නන්නාදුනන විදියට ඊ-මේල් යැවීම

මේ තියෙන්නේ නන්නාදුනන විදියට ඊ-මේල් යවන්න පුලුවන් වෙබ් සයිට් කිහිපයක්.
මේ ඇති අවාසියක් නම් යවන්නගේ IP address එක ලබාගන්නට දැනගතහැකි වීමයි.

මෙතනින් යන්නමෙතනින් යන්න


මෙතනින් යන්න
මේ තියෙන්නේ එසේ යවපු ඊ-මේල් එකක් ලැබෙන්නාට පෙනෙන ආකාරයයි

1 comment:

  1. ස්තුතියි ඔබගේ අදහස් වලට

    ------------------------------------------------
    www.sriweb.info

    ReplyDelete