ඔන්ලයින් ස්කෑනර් (Jotti’s Malware Scan) With Over 20 Antivirus Programs

මෙම වැඩසටහනෙන් ඔන්ලයින් ස්කෑන් කරගන්න.
හැබැයි මෙය එතරම් හොදම වැඩක්ම නෙමේ. නමුත් අපිට සැකසහිත ෆයිල් එකක් අප්ලෝඩ් කරලා ස්කෑන් කරගත්තහැකියි.
අඩංගු වැඩසටහන් කිහිපයක්...
BitDefender, Clam AV, NOD 32, Kaspersky, Normon, AVG, A-Squared, Dr. Web, Avast ....etc.

මේ තියෙන්නේ ස්කෑන් කරලා දුන්නු ප්‍රථිපල

No comments:

Post a Comment